Cinema Consellaría de Educación

  • Ano: 2009
  • Cliente: Comités
  • Formato: A3 (297 420 mm)
  • Impressom: offset (PANTONE Process Yellow e PANTONE Process Black)
  • Tipos: Soho Gothic Pro e Public Gothic Square
dous rombos
Um filme de dous rombos
bilheteira dum cinema
fita adesiva